O nas

Jesteśmy białostockim Biurem Tłumaczeń zajmującym się kompleksowym tłumaczeniem tekstów pisanych oraz wypowiedzi ustnych.

Tłumaczymy wszelkie teksty,
zarówno uwierzytelnione – przysięgłe (m.in. dokumenty urzędowe, prawne, celne, akta, zaświadczenia), jak i nieuwierzytelnione – zwykłe (m.in. umowy, instrukcje i opisy techniczne, dokumentacje przetargowe, korespondencję handlową, artykuły prasowe, publikacje oraz strony internetowe, teksty literackie) z wielu dziedzin, takich jak prawo, ekonomia, handel, technika, architektura, budownictwo, informatyka, turystyka, medycyna itp.

Zajmujemy się także przekładem konsekutywnym słowa mówionego 
(konferencje, szkolenia, audyty, rozmowy i negocjacje handlowe). Wraz z asystą tłumacza jesteśmy w stanie zapewnić sprzęt do bezprzewodowej transmisji mowy.

Wykonujemy także przekłady tekstów wysoko specjalizowanych,
w tym obszernych projektów obejmujących swoim zakresem więcej niż jedną dziedzinę. Tłumaczenia sporządzamy nie tylko w formatach dokumentów tekstowych, ale również w większości formatów graficznych tworząc jednocześnie, na życzenie klienta, pliki identyczne pod względem szaty graficznej z przekazanym nam oryginałem.

Zlecając nam wykonanie tłumaczenia
możecie być Państwo pewni naszego profesjonalnego przygotowania oraz podejścia do stawianych nam zadań, a także rzetelności i terminowości ich wykonania. Ponadto zapewniamy całkowitą poufność w trakcie świadczenia usługi, a także po jej zakończeniu. Do wszelkich materiałów, które zostały nam powierzone, mają dostęp jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane do przeprowadzenia tłumaczenia.

Świadczymy także usługi doradcze w zakresie szeroko pojętych kontaktów
z Bliskim Wschodem, w szczególności z Turcją, ale również z krajami posługującymi się językami z rodziny tureckich, mianowicie Azerbejdżanem, Uzbekistanem, Turkmenistanem.

Pośredniczymy w kontaktach handlowych,
społecznych oraz międzykulturowych. Pomagamy w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do nawiązania i rozwinięcia współpracy z firmami, a także instytucjami ze wspomnianego regionu.